Цени


  • 15 лв. на час за деца до 7 клас (включително)

  • 20 лв. на час за всички останали нива и възрасти

  • 25 лв. на час за двуезиково преподаване (пример: преподаване английски на руски език)

  • 25 лв. на час за посещения за няколко часа и всичи видове консултации за проекти и дипломни работи

  • 30 лв. консултации за филолози


* един учебен час е 60 минути